ספק פתרונות גלובליים לטיפול בשפכים

מעל 14 שנות ניסיון בייצור

מיקסר/מאוורר טבול