ספק פתרונות גלובליים לטיפול בשפכים

מעל 14 שנות ניסיון בייצור

מערכת ציפה אוויר מומסת (DAF).