ספק פתרונות גלובליים לטיפול בשפכים

מעל 14 שנות ניסיון בייצור

מסך מסנן תוף (הזנה חיצונית)